Vision-X Glass Cleaner 500ml

Reducerat pris 60:- Ordinarie pris 69:-
Produkten finns i lagerI lager, skickas omgående

Vision-X Glass Cleaner 500ml

Vision-X är speciellt anpassad för rengöring av glasytor.
Den löser fett, smuts och nikotinbeläggningar.

Spraya Vision-X i en ren mikrofiberduk, gärna en glasduk för att slippa ludd och för att få ett resultat utan ränder. Torka ytan, vänd duken och buffa av.
Hur enkelt som helst! Vision-X fungerar även i minusgrader! Ett proffs kem helt enkelt.

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.

Vision-X Glass Cleaner 500ml

Vision-X är speciellt anpassad för rengöring av glasytor.
Den löser fett, smuts och nikotinbeläggningar.

Spraya Vision-X i en ren mikrofiberduk, gärna en glasduk för att slippa ludd och för att få ett resultat utan ränder. Torka ytan, vänd duken och buffa av.
Hur enkelt som helst! Vision-X fungerar även i minusgrader! Ett proffs kem helt enkelt.

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.VARNING: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Innehåller: Isopropyl Alcohol 5–15%, Anjoniska tensider <5%