Sapphire Schampo 1L

Reducerat pris 160:- Ordinarie pris 199:-
Produkten finns i lagerI lager, skickas omgående
Endast 1 kvar

Sapphire Schampo 1L

Det är ett konsumentschampo som ger riktigt bra avrinning efter tvätt.

Det räcker med endast 40ml/5L vatten (vilket ger ett snitt på 10kr/tvätt).
Man kan hälla i mer schampo för att få mer skum om så önskas. Dock är det glans-, vattenavrinnings- och polishtensider vi fokuserar mest på i vårt Sapphire Schampo och inte den skummande effekten.

För mer skummande effekter rekommenderar vi Eruption som också tillhör Mikrofibers egna produkter.

Spädning: 1:10- 1:30

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.

Sapphire Schampo 1L

Det är ett konsumentschampo som ger riktigt bra avrinning efter tvätt.

Det räcker med endast 40ml/5L vatten (vilket ger ett snitt på 10kr/tvätt).
Man kan hälla i mer schampo för att få mer skum om så önskas. Dock är det glans-, vattenavrinnings- och polishtensider vi fokuserar mest på i vårt Sapphire Schampo och inte den skummande effekten.

För mer skummande effekter rekommenderar vi Eruption som också tillhör Mikrofibers egna produkter.

Spädning: 1:10- 1:30

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.VARNING: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerad hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Innehåller: Amfotära tensider <5%.