Optisk glykolprovare / refraktometer

315:-
Produkten finns i lagerI lager, skickas omgående

Optisk glykolprovare/refraktometer

Instrument som visar kylar- och spolarvätskans fryspunkt.
Mäter även batterisyran för att fastställa batteriets skick.
Enkel att använda.

Optisk glykolprovare/refraktometer

Instrument som visar kylar- och spolarvätskans fryspunkt.
Mäter även batterisyran för att fastställa batteriets skick.

Mätning av kylvätskans fryspunkt

 • Öppna prismalocket och använd den medföljande pipetten för att applicera några droppar provkylvätskan på prismaytan, stäng sedan prismalocket.
 • Fördela vätskan jämnt genom att trycka ner prismalocket och ta bort eventuella luftbubblor.
 • Stäng prismalocket och titta på mätskalan genom okularet.
 • Rikta refraktometerns prismayta mot en stark ljuskälla.
 • Vrid justeringsringen på okularet för att justera fokus.

Gränslinjen kommer att röra sig på mätskalan beroende på frostskyddsmedelskoncentrationen. Denna ljusa/mörka gräns på frostskyddsskalan anger frostskyddsblandningens fryspunkt i °C. Figurerna visar uppmätta värde för propen (G13) och uppmätta värde för eten (G11/G12). Om frostskyddsmedlet som används är okänd eller om det är en blandning av båda ska propylenvärdet användas. Mätresultatet påverkas inte av kylvätskans temperatur. Rengör noggrant den medföljande pipetten och refraktometern efter att ha utfört mätningen.

Mätprocedur för spolarvätska

 • Mätproceduren är identisk med den för frostskyddstestning.
 • Det uppmätta värdet kan avläsas från spolarvätskan i °C och ger ett riktvärde, eftersom sammansättningen av det individuella frostskyddsmedlet varierar.
 • Rengör noggrant den medföljande pipetten och refraktometern efter att ha utfört
  mått.

Mätprocedur för att bestämma batterisyradensitet

 • Placera lite batterisyra på prismaytan med hjälp av pipetten. (se till att inte spilla på huden)
 • Använd gränsen mellan ljus och mörker på mätskalan för att fastställa batteriets syradensitet
 • Skalan är indelad i tre nivåer för att bestämma laddningstillståndet.
  • RECHARGE = byt ut/ladda (<1,20 g/cm³)
   • Laddning ~50 %
  • FAIR = acceptabelt (1,20 till 1,25 g/cm³)
   • Laddning ~75 %
  • BRA = bra (>1,25 g/cm³)
   • Laddning ~100 %