Alkaline Wash 1L

Reducerat pris 75:- Ordinarie pris 99:-
Produkten finns i lagerI lager, skickas omgående

Alkaline Wash 1L

Alkaline Wash är en högeffektiv och koncentrerad alkalisk avfettning.

Den är lämplig för alla typer av ytor och kan spädas från 1:10-1:50 (vilket dessutom ger ett riktigt bra literpris!).

Alkaline Wash fungerar även utmärkt för grövre smuts som finns på t.ex. altanen, husfasaden, husvagnen eller båten. Den löser all organisk smuts som trädnedfall, insekter, alger m.m. Använd aldrig i direkt solljus.

Se till att ytan där produkten används på är kall och inte i direkt solljus. Spraya produkten på ytan och låt verka någon minut beroende på smutsighetsgrad och yttemperatur (ju kallare yta desto längre tid tar det för produkten att verka). Var försiktig med produkten på nylackerade ytor.

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.

Alkaline Wash 1L

Alkaline Wash är en högeffektiv och koncentrerad alkalisk avfettning.

Den är lämplig för alla typer av ytor och kan spädas från 1:10-1:50 (vilket dessutom ger ett riktigt bra literpris!).

Alkaline Wash fungerar även utmärkt för grövre smuts som finns på t.ex. altanen, husfasaden, husvagnen eller båten. Den löser all organisk smuts som trädnedfall, insekter, alger m.m. Använd aldrig i direkt solljus.

Se till att ytan där produkten används på är kall och inte i direkt solljus. Spraya produkten på ytan och låt verka någon minut beroende på smutsighetsgrad och yttemperatur (ju kallare yta desto längre tid tar det för produkten att verka). Var försiktig med produkten på nylackerade ytor.

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.



FARA: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma/ångor/sprej. VID HUDKONTAKT: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Innehåller: Nonjoniska tensider 5–15%