Alkaline Foam (Alkalisk Foam) 1L

Reducerat pris 150:- Ordinarie pris 179:-
Produkten finns i lagerI lager, skickas omgående

 Alkaline Foam (Alkalisk Foam) 1L

Alkaline Foam är vårat egna alkaliska skum utvecklat för att fungera optimalt med foamgun sett till dess rengörande egenskaper.

Löser insekter och organisk smuts effektivt.
Blandas 1-5% och är ett superkoncentrat, så va försiktig på känsliga ytor som nylackerade detaljer.

Skumma på och låt verka i 3-5 minuter. Spola sedan av noggrant

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.

 Alkaline Foam (Alkalisk Foam) 1L

Alkaline Foam är vårat egna alkaliska skum utvecklat för att fungera optimalt med foamgun sett till dess rengörande egenskaper.

Löser insekter och organisk smuts effektivt.
Blandas 1-5% och är ett superkoncentrat, så va försiktig på känsliga ytor som nylackerade detaljer.

Skumma på och låt verka i 3-5 minuter. Spola sedan av noggrant

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.FARA: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma/ångor/sprej. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till lokal återvinningsstation/miljöstation. Innehåller: Nonjoniska tensider <5%